ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ส.ค. 2564
2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
31 มี.ค. 2564
3 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ต.ค. 2563
4 รายงานการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ต.ค. 2563
5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ต.ค. 2563
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2563
7 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 ก.ย. 2563
8 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.วิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ก.ย. 2563
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อปท. ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ก.ค. 2563
10 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้อทุกข์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62-มีนาคม 2563)ประจำปีงบฯ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3