ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 มี.ค. 2565
2 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2564
3 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ เม.ย.-ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2564
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 ส.ค. 2564
5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
31 มี.ค. 2564
6 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
29 ต.ค. 2563
7 รายงานการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
19 ต.ค. 2563
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 ต.ค. 2563
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 ต.ค. 2563
10 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3