ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประุจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเลียบคลองส่งนำ้ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 พ.ค. 2565
4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฎิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 เม.ย. 2565
5 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.วิสัยใต้ ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 เม.ย. 2565
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเขาปูน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 เม.ย. 2565
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเขาปูน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 เม.ย. 2565
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเขาปูน 4 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
12 เม.ย. 2565
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยห้วยลึก 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 เม.ย. 2565
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยห้วยลึก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21