ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 พ.ย. 2564
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ต.ค. 2564
3 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเกรียบ2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
24
25 ต.ค. 2564
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ต.ค. 2564
5 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง ม.9 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ต.ค. 2564
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวิสัยใต้ หมุู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 66 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2564
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.ย. 2564
9 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 220/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2564
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสะบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26