ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (ชุดที่๑)
  รายละเอียด :

อบต.วิสัยใต้ ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (ชุดที่๑)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน