ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  รายละเอียด :

อบต.วิสัยใต้ ประกาศราคากลางก่อสร้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน