ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๒)
  รายละเอียด :

อบต.วิสัยใต้ ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๒)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน