ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเลียบคลองส่งนำ้ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน