ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน