ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.วิสัยใต้ ลงวันที่ 11 เมษายน 2565
  รายละเอียด :

 ตามมติที่ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.วิสัยใต้ ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.วิสัยใต้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน