ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฎิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
  รายละเอียด :

 ด้วยนายเดชณรงค์ ยินดี นายก อบต.วิสัยใต้ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ในการปฎิบัติราชการ จึงได้แจ้งแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโบายของนายก อบต.วิสัยใต้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน