ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง
  รายละเอียด :

-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน