ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน