ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเกรียบ2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน