ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวิสัยใต้ หมุู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวีดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน