ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 220/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน