ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ของ ศพดงในสังกัด อบต.ประจำปีการศึกษา 256
  รายละเอียด :

1. ศพด.บ้านควน 
2. ศพด.บ้านหาดพริก
3. ศพด.บ้านแพรกแห้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน