ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน