ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาสตรวจรับงานจ้างโครการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. สายค่ายลูกเสือ-แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน