ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแสดงตัวตนเพื่อตรวจสอบสถานะของคนพิการ งบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 อบต.วิสัยใต้ แจ้งให้ผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ มาแสดงตนตรวจสอบสถานะความพิการ เพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน