ร้องเรียนร้องทุกข์และการแสดงความคิดเห็น
เรื่อง : ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.วิสัยใต้
  รายละเอียด :

 ประกาศ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน