ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาสตรวจรับงานจ้างโครการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย41-บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน