ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นเคมีละอองฝอย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน