ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2,4 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9,11 มิถุนายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน