ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นเคมีละอองฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 1 -10 ตำบลวิสัยใต้ บ้าน/ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก วัด/สำนักสงฆ์/โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน