ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตารางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 กองคลัง อบต.วิสัยใต้ ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน