ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.วิสัยใต้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน