ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด :

 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน