จดหมายข่าว อบต.วิสัยใต้
เรื่อง : จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 27 มิ.ย.62
  รายละเอียด :

 อบต.วิสัยใต้ ร่วมกับ รพ.สต.ดอนทราย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดควนหมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน